3G

3G

3G is the third generation’s mobile network. Thanks to 3G smartphones gained momentum. Before 3G surf was relatively slow in mobiles. At the same time 3G mobiles were released that had built-in receivers to be able to benefit from the new mobil network and quicker surf.

The predecessor to 3G was the GSM network. With 3G the transfer speed of data, or information, was 40 times faster. This lead to developers realizing that apps could be developed and USB outlets with 3G receivers because of the fact that data surf was fast enough to be used for work or leisure.

 With 3G it was possible to send pictures, perform video calls, and use GPS in the car. First when the mobile carriers started to offer a fixed amount for a certain amount of data surf over 3G it became more used in both mobiles and mobile broadband.

  • 3G is 40 times faster than it’s predecessor.
  • 3G made video calls between mobiles possible for the first time.
  • With 3G you could start mobile surfing.
  • Social media such as Instagram quickly gained exposure due to the 3G expansion.
  • Simultaneously more vulnerable if there are many sending data from the same area.
  • 3G released mobile broadband for computers among others.
  • Turbo-3G is a development with faster speed within the same network.

The 3G introduction in the world

3G was first launched in Japan by the carrier NTT Docomo 1998 after it had been developed for 15 years. Several countries across the world had to agree about frequency and technique standards. However, it took until 2001 until NTT Docomo made 3G available to the public.

The field though that before video calls, 3G would have a huge breakthrough. This is because mobiles and cameras made for video calls were released with this function. Instead it became 3Gs ability to download 3rd party applications. The downside of 3G is the bad reception inside that required bigger system development that previously expected.

Det finns även en utveckling av 3G kallad 3,5G eller Turbo-3G. Det är ett nätverksprotokoll inom 3G-nätet som tillåter ännu snabbare dataöverföring. I många mobiler kan det istället stå ”H+”. Detta introducerades i en liten skala 2008 och sedan 2010 har det funnits över de delar som redan har 3G. There are upgrades of 3G called 3,5G or Turbo-3G. It’s a network protocol within the 3G network that allows faster data

Mobilt bredband med 3G

Till skillnad från tidigare mobilnät så introducerade 3G mobilt bredband till marknaden. Operatörerna introducerade då abonnemangspaket som enbart fokuserade på datasurf, och exkluderade tjänster såsom att kunna göra telefonsamtal, skicka SMS eller MMS och så vidare. Detta på grund av att man kan köpa ett SMS som man stoppar in i en USB-sticka.

Med 3G mobilt bredband kunde man börja surfa i en hastighet upp till 7,2 mbit teoretiskt sett så länge man hade tillgång till det så kallade Turbo-3G nätet – även om hastigheten oftast uppgick i 3 mbit. Skulle man tappa täckningen så går anslutningen över till GSM och surfhastigheten sänks betydligt.

Numera har EU luckrat upp avgifterna för datasurf med bland annat 3G inom EU. Det betyder att man betalar ingen extra avgift för att nyttja 3G när man är utomlands i ett annat EU-land. Begränsningar förekommer men generellt sett är det en utveckling som gynnar konsumenter inom unionen.

Glossary