Roaming EU

Roaming EU, what applies? – Soluno explains!

Roaming EU means that you can use your phone’s services in another EU country without paying extra fees, so called roaming fees. This was introduced in 2018 and means that you can pay the same price for data surf, calling (to landline phones or mobile phones) just like you would at home.

This applies no matter what carrier the recipient has. Meaning that if you reside in Sweden but travel to Spain and call from there to Sweden (or another EU country for that matter) you will pay the same price as you would if you called from home in Sweden.

This applies if you use your mobile more at home than in another EU country. If you use the roaming services permanently the carrier has the right to charge a fee up to a certain sum. This is a consequence if the service should be mismanaged.

  • EU citizens can use roaming services for free in other countries
  • This means that you can call and surf for the same price as in your home country
  • Operatören har rätt att ta ut en avgift om systemet missbrukas. Carriers
  • Det betyder också att man betalar samma pris oavsett vilket EU-land man ringer till hemifrån.
  • Det finns inga begränsningar för samtal eller SMS.
  • Begränsning för datasurf kan finnas beroende på det abonnemang man har.
  • Kostnaden blir högst sex euro per gigabyte data.

Policy kring datasurf

Du har rätt att använda den mängd datasurf som du har i ditt abonnemang. Om du har ett kontantkort där du betalar för datasurf i hemlandet kommer du att få betala 6 euro per gigabyte när du surfar utomlands. Det betyder alltså att du betalar den högre summan först när du laddar kortet utomlands.

Om du har en obegränsad datasurf i ditt hemland kommer din operatör att informera dig om att du kommer att få en viss begränsning så fort du korsar gränsen till ett annat EU-land. Hur stor datamängden blir beror på vad du betalar för månadsavgift för ditt abonnemang.

Klart är att du måste bli erbjuden en stor mängd datasurf gratis. När denna datamängd är slut kommer du därefter att betala sex euro per gigabyte under 2018. Därefter kommer kostnaden sjunka varje år. Din operatör kommer att skicka ett SMS om deras policy när du är utomlands.

Klausulen kring extra avgifter

Din operatör har rätt att under fyra månader kontrollera hur din roaminganvändning ser ut. Om det då visar sig att du har använt mobilen mer utomlands än hemma samtidigt som de ser att du har varit utomlands mer än hemma kan de skicka en förfrågan om att du ska klargöra situationen.

Om du fortsätter att använda mobilen utomlands har de rätt att ta ut en avgift. För samtal är det då 3,20 cent (exklusive moms) per minut, 1 cent per SMS, 6 euro per gigabyte. Det är bara priset för data som kommer att sjunka för varje år.

Fram till år 2020 ska priset per gigabyte ligga på 2,50 euro exklusive moms. Om du är en gränspendlare som jobbar i ett annat EU-land räcker det med att du ansluter dig till ditt hemmanät minst en gång per dag, även om du surfar mer utomlands.

 

Glossary