Mall för kontaktimport

Fyll i mallen med de kontakter ni önskar importera till Soluno. Maila filen till vår support tillsammans med en beskrivning av vilka användare eller grupper som ska ha tillgång till kontaktlistan.

Download the file

Download
CO Neutral website