Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth är en kortväga anslutning mellan två elektroniska enheter. Oftast gäller det telefoner eller datorer och tillhörande utrustning såsom headsets eller tangentbord. Kort sagt kan Bluetooth hantera filöverföring och informationsutbyte mellan enheter. Kommunikationen sker via radiovågor med en frekvens på omkring 2,4 GHz precis som WiFi-anslutningar.

2016 lanserades den senaste versionen, Bluetooth 5.0, men även Bluetooth 4.0 är fortfarande aktuell och används av många enheter än idag. Den första versionen kom 1999 och blev mest känd för sina buggar, men utgjorde en viktig byggsten för vad tekniken sedan kom att bli.

Då en kommunikation upprättas mellan två enheter där den ena kan ta del av informationen i den andra finns risker gällande informationssäkerhet när två enheter kopplas ihop. Det är därför viktigt att dubbelkolla vilken enhet som telefonen eller datorn ansluts till, vilken oftast kan göras genom att kontrollera namnet på enheten.

  • Bluetooth kallas på svenska Blåtand, men oftast används det engelska ordet
  • Bluetooth är en trådlös anslutning mellan två enheter
  • Används vanligen mellan hörlurar och telefon eller dator och tangentbord
  • Första versionen lanserades år 1999 av Ericsson
  • Nu används oftast Bluetooth 5.0 som kom år 2016
  • Bluetooth använder teknik som hanterar överföring via radiovågor
  • Säkerheten kring anslutningar via Bluetooth debatteras flitigt

Hur fungerar och används Bluetooth?

Bluetooth har ingenting med blått att göra, namnet är hämtat från en dansk vikingakung vid namn Harald Blåtand. Det är alltså inte en motsvarighet till infraröd strålning utan en anslutning via radiovågor. Den arbetar på frekvenser mellan 2,4 och 2,485 gigahertz, vilket är ungefär detsamma som WiFi-anslutningar.

Det vanligaste användningsområdet är att överföra ljud från dator eller telefon till trådlösa högtalare eller headset, men överföring av filer av diverse slag samt anslutning till externa skärmar, tangentbord eller annan utrustning används också. Trots att nya versioner släpps med jämna mellanrum använder många enheter fortfarande äldre versioner utan problem.

Bluetooth SIG, eller Bluetooth Special Interest Group som det är en förkortning av, driver utvecklingen av Bluetooth men skaparna Ericsson är de som från början lanserade tekniken. Ericsson har fortfarande en del att säga till om via medlemskap i gruppen men numera tillsammans med flertalet andra aktörer.

Är Bluetooth-anslutningar säkra?

Det har debatterats en hel del kring hur pass lätt eller svårt det ska kunna vara att ansluta två enheter via Bluetooth, och därmed också vidtagits en del åtgärder för att begränsa möjligheterna att genom Bluetooth stjäla information. Det är dock, som i så många andra fall, en avvägning mellan enkelhet och säkerhet.

Informationssäkerhet är ett växande intresse i digitaliseringen av vårt samhälle. Att ansluta två enheter till varandra gör vardagen för de festa av oss avsevärt enklare men det är inte helt och hållet utan risker. En enhet kan maskeras som ett tangentbord eller headset för att komma åt innehållet i en dator eller telefon.

Trots att det är svårt att skydda sig när anslutningen väl upprättats, är det relativt enkelt att hålla koll på vilka enheter som är anslutna till Bluetooth, och kontrollera enheten som ansluts varje gång en ny enhet parkopplas. Funktionerna kring säkerhet väntas utvecklas i snabb takt, men som alltid gäller sunt förnuft.

Glossary